Reduciri

0,00 RSD11'730,00 RSD

Dostupne opcije

ŠifraModelCena
bez PDV-a
Količina 
G-41893-001REDUCER 160x110 PN25 SDR7,44'110,00 RSD
G-41893-002REDUCER 160x125 PN25 SDR7,44'110,00 RSD
G-41893-003REDUCER 160x140 PN25 SDR7,44'110,00 RSD
G-41893-004REDUCER 180x140 PN25 SDR7,40,00 RSD
G-41893-005REDUCER 180x160 PN25 SDR7,40,00 RSD
G-41893-006REDUCER 200x140 PN25 SDR7,40,00 RSD
G-41893-007REDUCER 200x160 PN25 SDR7,40,00 RSD
G-41893-008REDUCER 200x180 PN25 SDR7,40,00 RSD
G-41893-009REDUCER 225x160 PN25 SDR7,40,00 RSD
G-41893-010REDUCER 225x200 PN25 SDR7,40,00 RSD
G-41893-011REDUCER 110x 63 PN25 SDR7,41'700,00 RSD
G-41893-012REDUCER 110x 75 PN25 SDR7,41'700,00 RSD
G-41893-013REDUCER 110x 90 PN25 SDR7,41'700,00 RSD
G-41893-014REDUCER 125x 75 PN25 SDR7,42'250,00 RSD
G-41893-015REDUCER 125x 90 PN25 SDR7,42'250,00 RSD
G-41893-016REDUCER 125x110 PN25 SDR7,42'250,00 RSD
G-41893-017REDUCER 140x 90 PN25 SDR7,43'503,00 RSD
G-41893-018REDUCER 140x110 PN25 SDR7,43'503,00 RSD
G-41893-019REDUCER 140x125 PN25 SDR7,43'503,00 RSD
G-41893-020REDUCER 25x 20 PN25 SDR7,4548,00 RSD
G-41893-021REDUCER 32x 25 PN25 SDR7,4548,00 RSD
G-41893-022REDUCER 40x 32 PN25 SDR7,4548,00 RSD
G-41893-023REDUCER 50x 25 PN25 SDR7,4548,00 RSD
G-41893-024REDUCER 50x 32 PN25 SDR7,4548,00 RSD
G-41893-025REDUCER 50x 40 PN25 SDR7,4548,00 RSD
G-41893-026REDUCER 63x 32 PN25 SDR7,4725,00 RSD
G-41893-027REDUCER 63x 50 PN25 SDR7,4725,00 RSD
G-41893-028REDUCER 63x 50 PN25 SDR7,4725,00 RSD
G-41893-029REDUCER 75x 40 PN25 SDR7,4973,00 RSD
G-41893-030REDUCER 75x 50 PN25 SDR7,4973,00 RSD
G-41893-031REDUCER 75x 63 PN25 SDR7,4973,00 RSD
G-41893-032REDUCER 90x 50 PN25 SDR7,41'277,00 RSD
G-41893-033REDUCER 90x 63 PN25 SDR7,41'277,00 RSD
G-41893-034REDUCER 90x 75 PN25 SDR7,41'277,00 RSD
G-41893-035REDUCER 250x160 PN16 SDR118'979,00 RSD
G-41893-036REDUCER 250x180 PN16 SDR118'979,00 RSD
G-41893-037REDUCER 250x200 PN16 SDR118'979,00 RSD
G-41893-038REDUCER 250x225 PN16 SDR118'979,00 RSD
G-41893-039REDUCER 280x200 PN16 SDR110,00 RSD
G-41893-040REDUCER 280x225 PN16 SDR110,00 RSD
G-41893-041REDUCER 280x250 PN16 SDR110,00 RSD
G-41893-042REDUCER 315x160 PN16 SDR1110'572,00 RSD
G-41893-043REDUCER 315x200 PN16 SDR1111'730,00 RSD
G-41893-044REDUCER 315x225 PN16 SDR1111'730,00 RSD
G-41893-045REDUCER 315x250 PN16 SDR1111'730,00 RSD
G-41893-046REDUCER 315x280 PN16 SDR110,00 RSD
G-41893-047REDUCER 180x 90 PN16 SDR112'902,00 RSD
G-41893-048REDUCER 180x125 PN16 SDR112'902,00 RSD
G-41893-049REDUCER 180x140 PN16 SDR112'902,00 RSD
G-41893-050REDUCER 180x160 PN16 SDR112'902,00 RSD
G-41893-051REDUCER 200x110 PN16 SDR113'456,00 RSD
G-41893-052REDUCER 200x140 PN16 SDR113'456,00 RSD
G-41893-053REDUCER 200x160 PN16 SDR113'456,00 RSD
G-41893-054REDUCER 200x180 PN16 SDR113'456,00 RSD
G-41893-055REDUCER 225x 90 PN16 SDR117'711,00 RSD
G-41893-056REDUCER 225x125 PN16 SDR117'711,00 RSD
G-41893-057REDUCER 225x160 PN16 SDR117'711,00 RSD
G-41893-058REDUCER 225x180 PN16 SDR117'711,00 RSD
G-41893-059REDUCER 225x200 PN16 SDR117'711,00 RSD
G-41893-060REDUCER 110x 50 PN16 SDR111'058,00 RSD
G-41893-061REDUCER 110x 63 PN16 SDR111'058,00 RSD
G-41893-062REDUCER 110x 75 PN16 SDR111'058,00 RSD
G-41893-063REDUCER 110x 90 PN16 SDR111'058,00 RSD
G-41893-064REDUCER 125x 63 PN16 SDR111'429,00 RSD
G-41893-065REDUCER 125x 75 PN16 SDR111'429,00 RSD
G-41893-066REDUCER 125x 90 PN16 SDR111'429,00 RSD
G-41893-067REDUCER 125x110 PN16 SDR111'429,00 RSD
G-41893-068REDUCER 140x 90 PN16 SDR112'373,00 RSD
G-41893-069REDUCER 140x110 PN16 SDR112'373,00 RSD
G-41893-070REDUCER 140x125 PN16 SDR112'373,00 RSD
G-41893-071REDUCER 160x 90 PN16 SDR112'619,00 RSD
G-41893-072REDUCER 160x110 PN16 SDR112'619,00 RSD
G-41893-073REDUCER 160x125 PN16 SDR112'619,00 RSD
G-41893-074REDUCER 160x140 PN16 SDR112'619,00 RSD
G-41893-075REDUCER 25x 20 PN16 SDR11370,00 RSD
G-41893-076REDUCER 32x 20 PN16 SDR11370,00 RSD
G-41893-077REDUCER 32x 25 PN16 SDR11370,00 RSD
G-41893-078REDUCER 40x 20 PN16 SDR11370,00 RSD
G-41893-079REDUCER 40x 25 PN16 SDR11370,00 RSD
G-41893-080REDUCER 40x 32 PN16 SDR11370,00 RSD
G-41893-081REDUCER 50x 25 PN16 SDR11370,00 RSD
G-41893-082REDUCER 50x 32 PN16 SDR11370,00 RSD
G-41893-083REDUCER 50x 40 PN16 SDR11370,00 RSD
G-41893-084REDUCER 63x 25 PN16 SDR11442,00 RSD
G-41893-085REDUCER 63x 32 PN16 SDR11442,00 RSD
G-41893-086REDUCER 63x 40 PN16 SDR11442,00 RSD
G-41893-087REDUCER 63x 50 PN16 SDR11442,00 RSD
G-41893-088REDUCER 75x 40 PN16 SDR11566,00 RSD
G-41893-089REDUCER 75x 50 PN16 SDR11566,00 RSD
G-41893-090REDUCER 75x 63 PN16 SDR11566,00 RSD
G-41893-091REDUCER 90x 50 PN16 SDR11852,00 RSD
G-41893-092REDUCER 90x 63 PN16 SDR11852,00 RSD
G-41893-093REDUCER 90x 75 PN16 SDR11852,00 RSD
G-41893-094REDUCER 250x160 PN10 SDR168'259,00 RSD
G-41893-095REDUCER 250x180 PN10 SDR178'259,00 RSD
G-41893-096REDUCER 250x200 PN10 SDR178'259,00 RSD
G-41893-097REDUCER 250x225 PN10 SDR178'259,00 RSD
G-41893-098REDUCER 280x200 PN 10 SDR170,00 RSD
G-41893-099REDUCER 280x225 PN 10 SDR170,00 RSD
G-41893-100REDUCER 280x250 PN 10 SDR170,00 RSD
G-41893-101REDUCER 315x160 PN10 SDR178'838,00 RSD
G-41893-102REDUCER 315x200 PN10 SDR179'635,00 RSD
G-41893-103REDUCER 315x225 PN10 SDR179'635,00 RSD
G-41893-104REDUCER 315x250 PN10 SDR179'635,00 RSD
G-41893-105REDUCER 315x280 PN10 SDR170,00 RSD
G-41893-106REDUCER 160x125 PN10 SDR172'475,00 RSD
G-41893-107REDUCER 160x140 PN10 SDR172'475,00 RSD
G-41893-108REDUCER 180x 90 PN10 SDR172'660,00 RSD
G-41893-109REDUCER 180x125 PN10 SDR172'660,00 RSD
G-41893-110REDUCER 180x140 PN10 SDR172'660,00 RSD
G-41893-111REDUCER 180x160 PN10 SDR172'660,00 RSD
G-41893-112REDUCER 200x110 PN10 SDR173'186,00 RSD
G-41893-113REDUCER 200x140 PN10 SDR173'186,00 RSD
G-41893-114REDUCER 200x160 PN10 SDR173'186,00 RSD
G-41893-115REDUCER 200x180 PN10 SDR173'186,00 RSD
G-41893-116REDUCER 225x 90 PN10 SDR177'198,00 RSD
G-41893-117REDUCER 225x125 PN10 SDR177'198,00 RSD
G-41893-118REDUCER 225x160 PN10 SDR177'198,00 RSD
G-41893-119REDUCER 225x180 PN10 SDR177'198,00 RSD
G-41893-120REDUCER 225x200 PN10 SDR177'198,00 RSD
G-41893-121REDUCER 40x 32 PN10 SDR17353,00 RSD
G-41893-122REDUCER 50x 40 PN10 SDR17353,00 RSD
G-41893-123REDUCER 63x 32 PN10 SDR17421,00 RSD
G-41893-124REDUCER 63x 40 PN10 SDR17421,00 RSD
G-41893-125REDUCER 63x 50 PN10 SDR17421,00 RSD
G-41893-126REDUCER 75x 40 PN10 SDR17537,00 RSD
G-41893-127REDUCER 75x 50 PN10 SDR17537,00 RSD
G-41893-128REDUCER 75x 63 PN10 SDR17537,00 RSD
G-41893-129REDUCER 90x 50 PN10 SDR17786,00 RSD
G-41893-130REDUCER 90x 63 PN10 SDR17786,00 RSD
G-41893-131REDUCER 90x 75 PN10 SDR17786,00 RSD
G-41893-132REDUCER 110x 50 PN10 SDR17983,00 RSD
G-41893-133REDUCER 110x 63 PN10 SDR17983,00 RSD
G-41893-134REDUCER 110x 75 PN10 SDR17983,00 RSD
G-41893-135REDUCER 110x 90 PN10 SDR17983,00 RSD
G-41893-136REDUCER 125x 75 PN10 SDR171'315,00 RSD
G-41893-137REDUCER 125x 90 PN10 SDR171'315,00 RSD
G-41893-138REDUCER 125x110 PN10 SDR171'315,00 RSD
G-41893-139REDUCER 140x 90 PN10 SDR172'208,00 RSD
G-41893-140REDUCER 140x110 PN10 SDR172'208,00 RSD
G-41893-141REDUCER 140x125 PN10 SDR172'208,00 RSD
G-41893-142REDUCER 160x 90 PN10 SDR172'475,00 RSD
G-41893-143REDUCER 160x110 PN10 SDR172'475,00 RSD

Opis

Reduciri, polietilenski fiting izrađuju se u više dimenzija
Fiting izrađene od polietilena
Izliven pod pritiskom
Polietilenski spojevi dodaju se na početku sa čađi za stabilizaciju UV zračenja
Pogodna za pitku vodu i hranu

Katalog

Download

Tehnički opis

Download

Vaši nedavno pregledani proizvodi