Gastec logo RS

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
EXPORT-IMPORT

26300 Vršac, Đure Cvejića 2

Tel/Fax:  +381 (0)13/2831-807;   2831-015;   2830-029

E-Mail:  gastec.rs@gmail.com

Web stranica:  gastec.rs

TEKUĆI RAČUN:160-38924-92
 170-30021242000-51

 

 

Politika integrisanog sistema menadžmenta

Sastavni deo poslovne politike GASTEC D.O.O. je politika integrisanog sistema menadžmenta koja definiše opšte namere i ciljeve integrisanog sistema menadžmenta.
Direktor GASTEC D.O.O. kao najviši organ rukovođenja, utvrđuje i dokumentuje politiku integrisanog sistema upravljanja.

Rukovodstvo GASTEC D.O.O je obavezno da objasni politiku integrisanog sistema upravljanja zaposlenima, učini je dostupnom zainteresovanim stranama i ujedno da je preispituje u cilju utvrđivanja njene adekvatnosti i usklađenosti sa strategijom firme.

 

 

Politika integrisanog sistema upravljanja

Direktor GASTEC D.O.O. je odgovoran za definisanje i saopštavanje Politike integrisanog sistema menadžmenta.

GASTEC D.O.O. ispunjava sve zahteve integrisanog sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015. ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007.

Integrisani sistem menadžmenta je sastavni deo poslovne politike i sve aktivnosti na njegovom uspostavljanju, održavanju i kontinualnom poboljšanju su usaglašeni sa relevantnom zakonskom regulativom.

Poslovnim procesima upravljamo otvoreno i iskreno korišćenjem znanja naših zaposlenih i metoda i alata kvaliteta sa ciljem da odgovorimo potrebama naše organizacije i naših korisnika. Težimo da ostvario potpuno zadovoljstvo korisnika, društvene zajednice i zaposlenih kroz obezbeđenje kvaliteta usluga I proizvoda, eliminisanje ekoloških incidenata i povreda na radu. Kvalitet usluga i performase naših procesa, posvećenost zaštiti životne sredine i bezbednosti na radu su funkcije održivog razvoja naše organizacije i lokalne zajednice.

Osiguravamo da naši poslovni procesi budu realizovani na način koji obezbeđuje minimalno korišćenje prirodnih resursa i prevencijiu zagađenja. Kroz monitoring i merenje naših performansi i kroz impelmentciju dokumentovanih ciljeva, mi smo u stanju da  emonstriramo da konitinualno poboljšavamo naše performanse po pitanju kvaliteta, zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu.

Promovisanje mera za ispunjavanje zahteva integrisanog sistema menadžmenta je zadatak rukovodstva na svim nivoima. Naša politika je da su zdavlje i bezbednost ljudi, zaštita životne sredine i sposobnost naših procesa u odgovornosti rukovodstva i zaposlenih na svim nivoima. Pratimo trendove u kvalitetu, zaštiti životne sredine i upravljanju rizikom, kroz izučavanje stručne literature, učešće na seminarima i stručnim skupovima, kako bismo znanje stečeno ovim putem implementirali u integrisani sistem menadžmenta.

Naše rukovdstvo daje punu podršku ostvarivanju politike integrisanog sistema menadžmenta, promoviše i ohrabruje sve zaposlene i isporučioce da uzmu aktivno učešće u aktivnostima poboljšanja procesa, performansi zaštite šivotne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu.
Sprovodimo permanentno obrazovanje i obuku u cilju poboljšanja kompetentnosti i podizanja svesti o značaju kvaliteta, zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu.
Najviše rukovodstvo uspostavlja politiku i ciljeve integrisanog sistema menadžmennta i kontinualno ih preispituje u želji da osigura da se zahtevi za kvalitetom, zaštitom životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu razumeju i ispunjavaju. Zaposleni se upoznaju sa politikom integrisanom sistema menadžmenta kako bi je razumeli i dali doprinos ostvarenju ciljeva integrisanog sistema menadžmenta.

Rukovodstvo na svim nivoima treba da pruži primer i izgrađuje takvu svest. Politika integrisanog sistema menadžmenta je saopštena i objašnjena zaposlenima i od odgovornih rukovodilaca se zahteva kontinuiran rad na njenom ostvarivanju.

 

PIB: 101301372PDV: 065049543Mat. broj: 08673446