GEFF Fondital gasni kotlovi

Poštovani poslovni partneri I kupci,

Obaveštavamo Vas da su FONDITAL gasni kotlovi od strane Evropske banke za obnovu i razvoj uvršteni u kreditnu liniju za zeleno finansiranje (skraćeno GEFF) što znači da preko sajta https://ebrdgeff.com/serbia/ možete podneti zahtev za kredit kako biste obezbedili neophodna sredstva za finansiranje te dobili i odgovarajući podsticaj za kupovinu gasnih kotlova FONDITAL.

Na linku ispod imate Fondital katalog gasnih kotlova:

GEFF – Green Economy Financing Facility

 

Gastec logo RS

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,
EXPORT-IMPORT

PIB: 101301372PDV: 065049543Mat. broj: 08673446
E-Mail:gastec.rs@gmail.com
 info@gastec.rs

Đure Cvejića 2, 26300 Vršac, Srbija

 

Tel/Fax:+381 (0)13/2831-807
 2831-015;   2830-029
TEKUĆI RAČUN:160-38924-92
 170-30021242000-51