Gasni kotlovi

Gasni kotlovi, konvencionalni, kondenzacioni, stabilni i gasni generatori.
Gorionik od nerđajućeg čelika
Inox pločasti izmenjivač za sanitarnu toplu vodu
Kompaktnih dimenzija, samo 25cm dubok
Cirkulaciona pumpa sa integrisanom automatskom odzrakom
LCD korisnički displej sa samodijagnostikom
Programiranjem parametara se kotao prilagođava svakoj instalaciji
Memoriše istoriju grešaka
Hidraulična jedinica od kompozitnih materijala
Ekspanziona posuda-6 litara
Povezivanjem spoljnog senzora radi u funkciji spoljne temperature
Visoko efikasni primarni izmenjivač od nerđajućeg čelika
Kompaktnih dimenzija, samo 25cm dubina
Jednostavan za instaliranje u već postojećim objektima
Zidni držač za pričvršćivanje i pomeranje levo-desno
Mogućnost priključenja split dimovoda u levo ili desno
Termoregulacija sa spoljnim senzorom (opcionalno)
Pozadinsko osvjetljenje displeja
LCD korisnički interfejs sa samodijagnostikom
Potpuni premix gorionik sa modulacijom 1:5
Programski parametri za podešavanje kotla i istorijom grešaka
Ekspanziona posuda-9 litara
Klasa NOx – 6
Automatski by-pass ventil
Pločasti inox izmenjivač za STV
Pouzdan izmenjivač od livenog gvožđa
Fabrički set za prirodni GAS ili TNG
Gorionik od nerđajućeg čelika
Atmosferski gorionik
Elektronsko paljenje
Kontrola plamena jonizacijom
Sigurnosni granični termostat
Sigurnosni termostat za dimne gasove.
Kontrolna tabla, kontrola cirkulacione pumpe, spreman za povezivanje na sobni termostat i presostat vode.
Dostupni električni kompleti za povezivanje sa spoljnom sondom i upravljanje tri različita grejna kruga
Visoka mogućnost modulacije, od 1:10 do 1:71
Visokoefikasni inox primarni izmenjivač
Klasa NOx emisije = 6
Višejezički korisnički displej
Mogućnost za povezivanje do 6 kotla u kaskadi (sa Master-Slave logikom )
Ventilator sa promenljivom brzinom obrtaja
Širok izbor povezivanja solara, bojlera STV, više krugova grejanja
Mogućnost povezivanja na separatni ili zajednički dimovod
Velika izlazna snaga od 85 do 900 kW.

Prikazani svi od ukupno 10 rezultata